Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Farská púť 5.-10. júna 2024
San Giovanni Rotondo, Monte Sant´Angelo, Loreto…
Prihlásiť sa u pani Marty Bernátovej: 0903 718 960

Recommended Articles