Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Návrhy, týkajúce sa života farnosti, môžete predložiť miestnemu kňazovi alebo členom farskej pastoračnej i ekonomickej rady.

Farská rada

Igor Barták – Budča (člen ekonomickej rady)
Vladimír Kollár – Budča (člen pastoračnej rady)
Eliška Marková – Budča (člen pastoračnej rady)
Peter Kamiač – Budča, (člen ekonomickej rady)
Katarína Janečková – Turová (člen pastoračnej rady)
Pavel Halama – Turová (akolyta, člen pastoračnej rady)
Juraj Kamiač – Turová (člen ekonomickej rady)
Elena Sekulová – Bacúrov (člen pastoračnej rady)
Marián Dávid – Dubové (člen pastoračnej rady)
Jana Mesiariková
 – Ostrá Lúka (člen ekonomickej rady)
Andrea Bartková – Ostrá Lúka (člen pastoračnej rady)

Lektorské skupiny v Budči

 1. Rodina Kamiačová
 2. Rodina Bartáková
 3. Rodina Kortišová
 4. Rodina Kamasová
 5. Rodina Tučeková
 6. Rodina Bartková
 7. Eliška Marková, Milan Mesiarik, Zuzana Petríková
 8. Vladimír Kollár, Jana Strmeňová, Martina Jeloková
 9. Oľga Šebianová, Veronika Kaššová, Petra Tedesco

Lektorské skupiny v Turovej

 1. Ivana Ďuríková, Katarína Koleničová, Marta Bernátová
 2. Pavel Halama, Petra Halamová, Kristína Halamová
 3. Juraj Kamiač, Barbora Jarotová, Katarína Janečková
 4. Ján Halama, Anna Halamová, Danica Halamová
 5. Marek Potkány, Ivana Potkányová, Anna Hudecová
 6. Ľudmila Mojžišová, Mária Grajciarová, Emília Koncziová 

Lektorské skupiny v Bacúrove

 1. Peter Paľuch, Miroslava Halúsková, Janka Mesiariková
 2. Lenka Kubišová, Juraj Kubiš, Janka Mesiariková
 3. Viktor Výbošťok, Marián Dávid, Janka Mesiariková
 4. Elena Sekulová, Eva Valachová, Janka Mesiariková

Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má veľkú flexibilitu a môže na seba vziať rozličné podoby – v závislosti od schopností a misijnej kreativity svojho pastiera a miestneho spoločenstva.

Aj keď to určite nie je jediná inštitúcia ohlasovania evanjelia, ak je schopná neustále sa reformovať a adaptovať, bude aj naďalej „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“.

To predpokladá, že bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba.

Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia.

Prostredníctvom vlastných aktivít farnosť povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli činní
v evanjelizácii. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia.

Pápež František, Evangelii gaudium, č. 28.