Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

farár: Jozef Uram

962 33 Budča, SNP 360/28

telefóne čísla:
045 539 1135
0903 135 372

mailová adresa: budca@fara.sk

IČO: 31 938 761

DIČ: 202 14 58 736

Číslo farského účtu: SK0709000000005030172527