Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Medzi sakrálne a zároveň stavebné dominanty obce Budča patrí rímsko-katolícky kostol zo 14. storočia. Kráľovná Beatrica – Blažena, vdova po uhorskom kráľovi Ondrejovi II., dala stavať kostol už v roku 1239 v gotickom slohu.

Z neho sa zachovala len svätyňa (časť pred oltárom), ku ktorej bola neskoršie pristavená kostolná loď. Od roku 1530 do roku 1709 patril budčianskym evanjelikom.

Rok 1663 je počiatočným rokom rekatolizácie a budčianski katolíci boli cirkevne zaradení do farnosti v Tŕní. Zotrvali v nej 111 rokov. Rímsko-katolícka farnosť sa v Budči obnovila až v roku 1807.

Kostol renovovali v roku 1926. Postavili v ňom neogotický hlavný oltár s obrazom sv. Michala archanjela.

Dňa 8. mája 2007 diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval oltár a zrekonštruovaný kostol.

Dátum celodennej adorácie: 29. septembra