Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Deťom ponúkame školskú a farskú katechézu, v rámci ktorej sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. (Viď stránku “Sviatosť Oltárna”.) Náboženská výchova sa vyučuje vo všetkých ročníkoch Základnej školy Adely Ostrolúckej v Budči. Vyučuje miestny kňaz i pani katechétka pani Mgr. Anna Psárska. Rodičov prosíme, aby vo vedomí zodpovednosti za kresťanskú výchovu prihlásili svoje deti na vyučovanie náboženstva. Vo farskom kostole raz do mesiaca slávime nedeľnú svätú omšu za účasti detí. Pozývame deti, aby prišli na nácvik detských a mládežníckych piesní, ktoré na fare nacvičujeme pod vedením pani učiteľky Mgr. Darinky Bartkovej. Konkrétne termíny bývajú aktuálne publikované vo farských oznamoch. Chlapcov pozývame ku službe miništranta, keďže asistovaním pri svätej omši slúžia samotnému Pánu Ježišovi.