Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Otázky pre birmovancov

Pápež František odpovedá mladým

Príhovor pápeža Františka birmovancom,
ich rodičom a katechétom

Príhovor Svätého Otca pápeža Františka k mladým
na Svetových dňoch mládeže v Poľsku

Katechézy pápeža Františka: Dary Ducha Svätého

je tvoja aplikácia na každý deň, aby si mal možnosť uvažovať ráno aj večer nad svojím životom vo svetle radostnej zvesti.

Ďalšími vrelo odporúčanými aplikáciami, slúžiacimi ako pomôcka
v duchovnom živote sú:  Sv. Písmo a Modlitebník.