Tel. kontakt

0903 135 372

Email

budca@fara.sk

Úradné hodiny

Po dohode cez niektorý kontakt

Obec Turová oddávna patrila z hľadiska cirkevnej správy do farnosti Budča.  Turovskí veriaci museli na sväté omše dochádzať do budčianskeho kostola. V roku 1936 budčiansky farár Benedikt Mravík požiadal banskobystrického biskupa Mariána Blahu o povolenie postaviť kaplnku či malý kostolík. 

Biskup stavbu povolil a kostol sa začal stavať na mieste schátralej zvonice, ktorú museli zbúrať. Turovský kostolík je úzko spätý s prvým kňazom pochádzajúcim z Turovej, Jánom Futákom, ktorý je známy ako zakladateľ slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku a priekopník modernej slovenskej botaniky.

Primičnú omšu v rodnej obci mal 1. augusta 1937 a slúžil ju na poľnom oltári na mieste budúceho turovského kostola. V tento deň bol položený základný kameň budúceho turovského kostola, ktorý požehnal novokňaz.

Slávnostná posviacka novej kaplnky a zvonov sa konala 18. septembra 1938. Biskup ňou poveril svojho generálneho vikára Františka Mesíka. Popri dvoch nových zvonoch umiestnili do veže aj starý zvon z pôvodnej drevenej zvonice ako symbol kontinuity modlitieb minulých čias.

Oltár so sochou Sedembolestnej Panny Márie vyhotovili majstri z Banskej Štiavnice – sochár Šteffek a maliar Vavrín. Dňa 19. septembra 2009 diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž zamenil titul “kaplnka” za “kostol” a v tento deň zrekonštruovaný chrám aj požehnal.

Dátum celodennej adorácie: 14. septembra